Pret om te leer

Dis Lekker om te lees 2018

Gr1-3 Skryf en Leer om 'n resep te maak

Fyn motories

Leer om te sny en vorms te teken

Lewens orientering

Maak en blaas babbels

Rygwerk

Sensoriese tekenwerk

Spanwerk

Waterballonne word gevang

Aanleer van handvaardighede

Boekwerk

Maak bird feeders

Ons maak vrugteslaai

Padveiligheid

Nog Rygwerk

Take

Troeteldiere