Tuis blad

Noordelike Akademie is ‘n leersentrum vir kinders met leer probleme.

By Noordelike Akademie sal die CAPS sillabus aangebied word.

Indien kinders wil oorskakel na ‘n hoofstroom skool sal dit moontlik kan wees aangesien hulle die CAPS sillabus volg.

Elke kind sal eers getoets word om te bepaal waarmee die kind sukkel en op watter vlak die kind mee gewerk moet word.

Individuele aandag sal aan elke kind gegee word.

Een keer ‘n week sal daar kuns aangebied word.

Arbeids- en spraakterapie sal twee keer per week vir die kinders aangebied word op die perseel.

Alhoewel ons hoof fokus akademie is, is dit ook belangrik dat kinders aan sport aktiwiteite deelneem. Daar sal moontlik by die Home Schools Association aangesluit word sodat daar saam met hulle sport aktiwiteite gedoen kan word. Daar sal ook by skole in die omgewing navraag gedoen word om deel te wees van hul sport aktiwiteite. Meer inligting sal deurgegee word sodra dit gefinaliseer is.

Skool ure:

07:30 – 14:00

Kostes: 2019

Registrasie fooi: R800

Skoolfonds: R2100 pm vir 12 maande

Naskool: R670 per maand

blackboard-23421_1280